30-latkowie na rynku pracy w Bielsku Podlaskim

praca Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski liczy około 26.5 tysięcy mieszkańców. W powiecie bielskim notuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia (6,7%) w skali całego województwa podlaskiego. W maju 2018 roku władze powiatu zakończyły projekt „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”. Wzięło w nim udział 50 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Program był współfinansowany z Funduszy Europejskich i kierowany głównie do osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz pozostających bez pracy dłużej niż rok.

Bielsk Podlaski postarał się o kompleksowe wsparcie dla uczestników, którego efektem było znalezienie zatrudnienia przez 70% osób, objętych programem. Działania skupiały się na edukacji na temat rynku pracy, m.in. dotyczącej najefektywniejszych sposobów poszukiwania pracy oraz prawidłowego wyznaczania celów zawodowych. Projekt opierał się przede wszystkim na doradztwie zawodowym oraz udzielaniu pomocy przez pośrednika pracy. W ramach programu organizowano również staże, będące doskonałym sposobem na zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia. Prowadzono warsztaty ze współczesnych metod poszukiwania zatrudnienia oraz szkolenia zawodowe.

Zwłaszcza ostatni sposób wsparcia okazał się być wyjątkowo przydatny, bowiem uczestnicy zyskali w ramach niego możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku – przede wszystkim w charakterze kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Dodaj komentarz