Brakuje specjalistów do pracy w Mońkach

specjaliści praca Mońki

Sytuacja na rynku pracy w Mońkach nie jest łatwa – świadczy o tym stopa bezrobocia bliska 18%. Według mieszkańców nie jest łatwo o pracę w Mońkach – zarówno dla osób wykształconych, jak i dla osób bez wykształcenia wyższego. Popyt na pracę zdecydowanie przewyższa podaż miejsc pracy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe do pracy w przedsiębiorstwach z sektora energetycznego oraz u przewoźników kolejowych. Na rynku pracy występuje bowiem zdecydowany deficyt na stanowiskach takich jak: maszynista, ustawiacz maszyn, rewident kolejowy, kierowca samochodów ciężarowych, techników kolejowych czy techników gazownictwa. Sytuacja przedstawia się nieco dziwnie, ponieważ być może i są wypuszczani specjaliści na ww. stanowiska pracy, ale bynajmniej nie posiadają oni uprawnień, które są wymagane na rynku.

Rynek pracy jest bezwzględny – osoby, które nie spełniają określonych wymagań, mimo ukończenia danej szkoły, nie mogą liczyć na zatrudnienie w branży. Największe podlaskie firmy oraz najwięksi przewoźnicy kolejowi uruchomili inicjatywę mającą na celu wprowadzenie do podlaskich placówek oświatowych, kształcenia w deficytowych zawodach. Akcja ma przynieść korzyści zarówno dla przedsiębiorców, oferujących miejsca pracy w deficytowych zawodach, a także dla absolwentów poszczególnych szkół – po których ukończeniu zagwarantowane będzie podjęcie pracy w Mońkach oraz w innych miastach województwa podlaskiego.

Dodaj komentarz