Co powinno się znaleźć w umowie o pracę?

umowa o pracę

Wiele osób ją ma, choć nie do końca zdaje sobie sprawę z tego jakie informacje powinny w niej być zawarte. Warto pamiętać o tym, że sama umowa stanowi zabezpieczenie nie tylko dla pracownika, ale również pracodawcy. Właśnie dlatego bardzo istotne jest to, aby znalazły się tam pewne niezbędne kwestie. To dotyczy także osób zatrudnionych w miejscowości Drohiczyn w województwie podlaskim.

W umowie powinny znaleźć się następujące elementy: dane osobowe poszczególnych stron umowy, nazwa rodzaju umowy (może to być umowa na czas nieokreślony, na okres próbny, czy też na czas określony), istotna jest również sama data zawarcia kontraktu. Bardzo ważnym elementem są warunki pracy, a także i płacy. W tym punkcie powinny się znaleźć informacje dotyczące rodzaju pracy, miejsca wykonywania swoich obowiązków, bardzo ważne są też wiadomości dotyczące wynagrodzenia za pracę, a w tym warto również wyodrębnić poszczególne składniki.

Nie bez znaczenia jest też informacja dotycząca wymiaru czasu pracy, a kolejny ważny aspekt to sam termin rozpoczęcia pracy. W umowie mogą również się znaleźć inne informacje, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami. Może to być, na przykład zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, czy też prawo do posiadania dodatkowego urlopu, czy też innych ciekawych benefitów.

Dodaj komentarz