Czym jest praca w ruchu ciągłym? Sprawdzamy

praca w ruchu ciągłym

Niektóre przedsiębiorstwa muszą działać przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Dzieje się tak głównie w firmach, które zajmują się produkcją określonych przedmiotów. Wtedy pracownicy są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków również nocą. To dotyczy także osób zamieszkałych w miejscowości Knyszyn w województwie podlaskim.

Warto wiedzieć o tym, że możemy mieć do czynienia z kilkoma systemami czasu pracy. Może to być system podstawowy, równoważny, zadaniowy, weekendowy, przerywany, czy też nawet system skróconego tygodnia pracy, a również i praca w ruchu ciągłym. Ten system czasu pracy będzie występować także w polskich firmach.

Pracodawca ma możliwość wprowadzenia ciągłego czasu pracy, kiedy wynika to na przykład z technologii produkcji, która jest stosowana w konkretnym zakładzie. Tego z kolei nie może zrobić właściciel przedsiębiorstwa, który chce jedynie otrzymać lepsze wyniki. Takie zatrudnianie pracowników powinno być w odpowiedni sposób uzasadnione.

W ruchu ciągłym w ciągu jednego tygodnia norma pracy nie może przekroczyć czterdziestu trzech godzin. W systemie podstawowym norma stanowi jedynie czterdzieści godzin. Z kolei w ciągu doby wymiar czasu pracy może w takiej sytuacji być wydłużony z ośmiu godzin do dwunastu. Natomiast nieprzekraczalną normą roczną będzie czterysta szesnaście godzin pracy.

Dodaj komentarz