Dni aktywności zawodowej w Czarnej Białostockiej

zawody przyszłości w Czarnej Białostockiej

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców cyklicznie organizują dni aktywności zawodowej w Gminie. Program dedykowany jest nie tylko dla osób bezrobotnych, ale również osób pozostających w stosunku pracy, otwartych na przekwalifikowanie zawodowe. Podczas przedsięwzięcia, można uczestniczyć w bogatym panelu prezentacji dotyczących sytuacji na rynku pracy w Czarnej Białostockiej, w powiecie białostockim oraz całym województwie podlaskim. Podczas konferencji poruszane są zagadnienia związane z aktualną sytuacją na rynku pracy, prognozami i perspektywami oraz oferowanymi możliwościami rozwoju mieszkańców regionu.

Ciekawą tematyką, z którą zdecydowanie warto się zapoznać, jest problem braku pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wiele osób wybiera pewną ścieżkę edukacji z myślą o przyszłym zawodzie. Niewiele z nich natomiast, analizuje kwestie dotyczące uprawnień pozwalających na faktycznie zdobycie zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Wielu absolwentów techników, nie dostaje oferty pracy w Czarnej Białostockiej, nie z powodu braku odpowiedniego wykształcenia, ale z powodu braku dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe. Dla wielu pracodawców, poza samym papierkiem, ważne jest doświadczenie – najlepiej kilkuletnie. Świeżo upieczeni absolwenci natomiast przeważnie nie mogą pochwalić się doświadczeniem – chyba, że podczas kształcenia, zdobywali również praktyki zawodowe w danej branży.

Dodaj komentarz