Młodzi na rynku pracy w Wysokiem Mazowieckiem

praca dla młodych absolwentów

Praca Wysokie Mazowieckie kojarzy się głównie z działalnością rolniczą z uwagi na typowo rolniczy charakter ziem regionu. Z tego też względu, znaczną część udziałów w rynku pracy mają przedsiębiorstwa rolno-spożywcze. Duża część mieszkańców znajduje tutaj zatrudnienie m.in. w ogromnej spółdzielni mleczarskiej, w potężnych zakładach mięsnych. Duże znaczenie w gospodarce mają również zakłady produkcyjno-usługowe, które również swoją działalnością bazują na branży rolniczej. W tego typu przedsiębiorstwach pracę znajdują w dużej mierze pracownicy produkcyjni, pracownicy techniczni, mechatronicy, elektrycy, mechanicy maszyn, operatorzy maszyn produkcyjnych. Na oferty pracy mogą liczyć także pracownicy piastujący wyższe stanowiska, np. Inżynier Procesu, Specjalista ds. Planowania Produkcji, Koordynator Linii Produkcyjnej, czy też Kierownik Zakładu. Na rynku pracy w Wysokiem Mazowieckiem, nie powinni mieć również problemów w znalezieniu zatrudnienia osoby, które chcą pracować w instytucjach administracyjnych i oświatowych.

Problemem z jakim muszą się zmierzyć władze regionu, jest bieżące wypuszczanie odpowiednich specjalistów, którzy ukończyli odpowiednie szkoły. Niezbyt korzystna sytuacja bowiem występuje wtedy, kiedy podaż wykwalifikowanych pracowników jest znacznie wyższa niż podaż wolnych miejsc pracy. Taka sytuacja może doprowadzić do  tego, że młodzi, wykształceni kandydaci do pracy, będą poważnie rozważać wyjazd do innych miast, w których występuje realne zapotrzebowanie na takich pracowników.

Dodaj komentarz