Praca dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej

praca Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej i należy do powiatu sokólskiego. Jego powierzchnia wynosi 22,6 km², a liczba mieszkańców – 5 700 osób. Bezrobocie w Dąbrowie Białostockiej w 2015 roku wynosiło ok. 34%, czyli znacznie więcej niż zarejestrowany poziom bezrobocia na terenie województwa oraz całej Polski. Z danych wynika, że na każde 1 000 mieszkańców zatrudnionych jest zaledwie 142 osoby. Gospodarka regionalna w największym stopniu opiera się na branży rolniczej, dając miejsca pracy aż 60% aktywnych zawodowo mieszkańcom – głównie w rolnictwie, leśnictwie, rybactwie i łowiectwie. Swój udział w rynku pracy w Dąbrowie Białostockiej mają również branże: budowlana – dając zatrudnienie ok. 12,5% mieszkańcom, finansowa, która zatrudnia prawie 10% pracowników, a także branże usługowa i sprzedażowa, które gwarantują miejsca pracy dla ok. 9,5% osób aktywnych zawodowo.

Wielu mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, będących w grupie osób aktywnych zawodowo, wyjeżdża za pracą do innych, bardziej rozwiniętych miast (aż 153 osoby). Liczą przede wszystkim na lepsze zarobki, wyższe i bardziej prestiżowe stanowisko, a także stanowisko zgodne z ukończonym kierunkiem kształcenia wyższego. Wielu mieszkańców Podlasia stawia bowiem na uzyskanie wykształcenia wyższego, dlatego ciężko im jest pogodzić się z czekającym na nich stanowiskiem kasjera, pracownika magazynu, bądź pracownika produkcyjnego.

Władze regionu, starając się zatrzymać młode, aktywne zawodowo osoby, prowadzą wiele działań mających na celu rozwinięcie gospodarki i zwiększenie liczby miejsc pracy. Zależy im na pokazaniu mieszkańcom, że pozostając w rodzinnej miejscowości, również mogą realizować się zawodowo. Z jednej strony dość mocno realizują działania aktywizujące zawodowo bezrobotnych, z drugiej zaś strony – wspierają osoby przedsiębiorcze, przekazując wiedzę z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej. Im więcej bowiem powstanie nowych firm, tym więcej nowych miejsc pracy będzie do dyspozycji mieszkańców.

Dodaj komentarz