Rynek pracy w Augustowie – aktualnie badania

rynek pracy

Augustów to miasto województwa podlaskiego, leżące w północno-wschodniej Polsce i liczące około 30 tysięcy mieszkańców. Misja rozwojowa miasta zakłada do 2020 roku przede wszystkim usprawnienie kontaktów między przedsiębiorstwami, a samorządem. Sprawnie funkcjonuje już biuro inwestora, a w planach jest wprowadzenie systemu ulg podatkowych i stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Bezrobocie w powiecie sukcesywnie spada, ale niestety zmniejsza się również liczba ludności, a trend starzejącego się społeczeństwa może nieść negatywne konsekwencje.

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców wynosi 224 i jest to najwyższy wskaźnik w skali województwa. 48.3% osób pracujących stanowią kobiety. Najwięcej pracujących zatrudnionych jest w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – aż 44.7%. Równie dużo osób pracuje w usługach – 22.1% oraz w budownictwie – 19.7%. Osoby, pracujące w takich sektorach, jak: handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja – stanowią 12%. Z kolei działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także obsługa rynku nieruchomości to zaledwie 1.4%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim wynosi około 3760 złotych. Najwięcej prywatnych przedsiębiorców z Augustowa zajmuje się handlem hurtowym oraz naprawą pojazdów. Od 2011 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała aż o 45%. Zgodnie z ostatnimi badaniami w PUP w Augustowie zarejestrowanych było 2539 osób. Tendencje na augustowskim rynku pracy rokują zatem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz