Rynek pracy w Białymstoku w 2018 roku

Białystok praca

Białystok jest stolicą województwa podlaskiego i liczy niecałe 300 tysięcy mieszkańców. W białostockim Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest obecnie 13481 osób, a więc o 336 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie pracujących wynosi 9.2%.

Większość zawodów w Białymstoku występuje w równowadze. Do zawodów nadwyżkowych zaliczymy m.in.: biologów, dziennikarzy, ekonomistów, filologów, fotografów, mechaników pojazdowych, ogrodników, pedagogów, pracowników socjalnych, prawników, rolników, socjologów i ślusarzy. Z kolei miasto boryka się z deficytem informatyków, betoniarzy, blacharzy i brukarzy, cieśli, dekarzy, elektryków, farmaceutów, kierowców, kucharzy, lekarzy, logopedów, piekarzy, pielęgniarek, księgowych, spawaczy, spedytorów. Brakuje również nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz pracowników służb mundurowych.

Średnie wynagrodzenia mieszkańców Białegostoku rosną, choć wciąż daleko im do atrakcyjnych, spada z kolei bezrobocie. Liczba milionerów w tym mieście wynosi aż 223. W Białymstoku zlokalizowane są 52 duże firmy. To niewiele, a niepokojący może być dodatkowo fakt, że nakłady inwestycyjne firm są jednymi z najmniejszych w kraju. Najmniejsze w skali krajowej są również zyski brutto przedsiębiorstw.

Rynek lokalny zmaga się z brakiem przedsiębiorstw sektora finansowego i wysokich technologii, które mogłyby zwiększyć dynamikę gospodarczą na rynku. Rynek pracy w Białymstoku wymaga zatem pracy i innowacyjnych rozwiązań, niemniej – zaczyna podążać w dobrym kierunku.

Dodaj komentarz