Sytuacja na rynku pracy w Białymstoku

rynek pracy w Białymstoku

Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 11%, co w porównaniu ze średnia stopą bezrobocia w kraju wynoszącą ok. 8%, stawia Białystok w niezbyt korzystnym położeniu. Powiat białostocki przedstawia stopę bezrobocia na poziomie ok. 13%. W całym woj. podlaskim są przecież jeszcze powiaty, w których stopa bezrobocia przekracza 19%. Sytuacja na podlaskim rynku pracy, ze stopą bezrobocia bliską 12%, sprawia że województwo podlaskie zajmuje szóste miejsce od końca jeśli chodzi o najwyższe bezrobocie. Według Głównego Urzędu Statystycznego za podlaskim są już tylko województwa: świętokrzyskie, zachodniopomorskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

O pracę w Białymstoku nie jest łatwo. Na każde 1 000 osób, które są gotowe do podjęcia aktywności zawodowej, na realne zatrudnienie może liczyć zaledwie 280 osób. Najwięcej miejsc pracy generują następujące branże: przemysł i budownictwo – ok. 21% osób zatrudnionych, rolnictwo – ok. 3,5 pracowników, handel i usługi – ok. 2,4%, finanse i ubezpieczenia – ok. 2,4 osób zatrudnionych. Zarobki kształtują się na poziomie średnio 3 800 zł brutto, co stanowi niespełna 93% przeciętnej miesięcznej pensji w Polsce. Wielu mieszkańców wyjeżdża za pracą do innych regionów Polski, licząc na większą szansę znalezienia atrakcyjnej pracy oraz lepszych zarobków. Spośród mieszkańców aktywnych zawodowo, ok. 4 300 osób wyjeżdża do innych miast Polski.

Aby zapewnić mieszkańcom lepsze warunki zatrudnienia, władze wojewódzkie nieustannie prowadzą działania aktywizujące, głównie z poziomu urzędów pracy. Do poprawy sytuacji na rynku pracy w Białymstoku ma przyczynić się większa pula pieniędzy przeznaczona m.in.: na szkolenia zawodowe, kursy doszkalające, zwiększenie efektywności służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz