Szczególne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w Siemiatyczach

niepełnosprawni na rynku pracy

Osoba niepełnosprawna to taka osoba, której przypisany został dany stopień niepełnosprawności. W praktyce polega to na tym, że stan fizyczny lub psychiczny znacząco utrudnia a nawet wyklucza funkcjonowanie w życiu społecznych a zwłaszcza w życiu zawodowym. W takiej sytuacji wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności. Instytucjami, które uprawnione są do wydania takiego wniosku są powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności a także wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w przypadku odwołania.

Jakie występują stopnie niepełnosprawności?

Stopni niepełnosprawności jest trzy: znaczny, umiarkowany i lekki. Stopień znaczny oznacza pierwszą grupę inwalidzką, stopień umiarkowany – drugą grupę, natomiast lekki stopień to trzecia grupa inwalidzka.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach mogą liczyć na solidna pomoc ze strony urzędu. Wsparcie oferowane jest w zależności od tego, czy jest osobą bezrobotną czy poszukującą pracy. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że osoba bezrobotna nie posiada uprawnień np. do renty bądź zasiłku stałego. Osoba poszukująca pracy natomiast takowe uprawnienia posiada.

Na jakie formy wsparcia mogą liczyć niepełnosprawni zarejestrowani w PUP w Siemiatyczach?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, osoby niepełnosprawne mogą liczyć m.in. na:

  • staże
  • szkolenia
  • prace interwencyjne
  • bony: szkoleniowe, stażowe, na zasiedlenie
  • finansowanie kosztów studiów podyplomowych
  • badania lekarskie i psychologiczne

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą przeglądać oferty pracy w Siemiatyczach zarówno we wszystkich dowolnych miejscach na rynku pracy, a także w zakładach pracy chronionej. Wiele zależy od wskazań znajdujących się w dokumencie orzekającym niepełnosprawność. Jeśli nawet dana osoba, która posiada znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, znajdzie ofertę zatrudnienia u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, ale stanowisko pracy dostosowane jest do potrzeb niepełnosprawnego, bądź oferowaną formą pracy jest telepraca, wówczas istnieje możliwość zatrudnienia.

Dodaj komentarz