Uczniowie z Ciechanowca atrakcyjni na Europejskim rynku pracy

młodzi na rynku pracy w Ciechanowcu

O pracę w Ciechanowcu nie jest łatwo, świadczy o tym stopa bezrobocia na poziomie ok. 16%. Władze regionu podejmują zatem kroki rozwojowe już na etapie szkolnictwa, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, a młodym osobom łatwiej było wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej i znaleźć dobrą pracę. Jedną z inicjatyw, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem jest projekt o nazwie “Atrakcyjni na Europejskim rynku pracy”. Projekt doczekał się swojej kolejnej edycji, która tym razem dedykowana jest dla przyszłych kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z gastronomią i hotelarstwem.

Zakres zajęć obejmuje naukę języka angielskiego i hiszpańskiego. Uczestnicy uzyskują również przeszkolenie kulturowe, potrzebne do odbycia stażu u hiszpańskich pracodawców. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania pracy na miejscu. Są również edukowani w zakresie umiejętności analitycznych, komunikacyjnych, umiejętności pracy zespołowej, czy też odpowiedzialnego i samodzielnego podejścia do powierzonych obowiązków. Poznają branżę HoReCa w zakresie zasad organizacyjnych oraz występujących mechanizmów funkcjonowania. Zdobywają wiedzę w zakresie planowania pracy, podziału obowiązków oraz kontroli wyników pracy. Dowiadują się jak ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dowiadują się, ile pracy muszą włożyć, żeby dorównać poziomowi wiedzy i umiejętności, które posiadają ich rówieśnicy z zagranicy.

Dodaj komentarz