Urlop – co i jak

prawo do urlopu

Wymiar urlopu zależy od ilości przepracowanych lat. W przypadku stażu pracy krótszego niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku. Osoby, których staż pracy przekroczył 10 lat, mają do wykorzystania 26 dni urlopowych. Warto zaznaczyć, że urlop należy się wyłącznie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W jaki sposób do stażu pracy wlicza się okres nauki?

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej dolicza się 3 lata, po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dolicza się 5 lat, średnia szkoła zawodowa dla absolwentów równorzędnych szkół zawodowych daje 5 lat, po średniej szkole ogólnokształcącej zyskujemy 4 lata, szkoła policealna dodaje nam 6 lat, a ukończenie szkoły wyższej dolicza nam 8 lat do stażu pracy. W tym momencie trzeba zastrzec, że wskazanych lat nauki się nie sumuje. Jeśli dana osoba w tym samym czasie pracowała i uczyła się, wówczas wlicza się lata, które wychodzą korzystniej na rzecz pracownika.

W jaki sposób można wykorzystać urlop?

Jak wskazuje kodeks pracy, pracownik musi wykorzystać jednorazowo 14 dni kalendarzowych na urlop wypoczynkowy. Teoretycznie pracownik samodzielnie może zaplanować sobie jak dni wolne od pracy wykorzysta. W praktyce jednak jak to wygląda – każdy wie.

Poza dniami urlopowymi, które można zaplanować, każdy pracownik dysponuje 4 dniami, które może dowolnie wykorzystać jako dni na żądanie.

A co jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu?

Wówczas ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ale tylko wtedy, kiedy nie mógł wykorzystać przysługującego mu urlopu z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Dodaj komentarz