Wsparcie osób bezrobotnych w Suwałkach

wsparcie bezrobotnych Suwałki

Młodzi mieszkańcy Suwałk nie mogą narzekać, na brak wsparcia ze strony władz regionu. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach można dowiedzieć się na jakie formy wsparcia mogą liczyć np. młode osoby pozostające bez pracy z powiatu suwalskiego i miasta Suwałki. Aktualną formą wsparcia, która będzie realizowana do końca tego roku ma objąć aż 116 osób bezrobotnych w wieku do 30 lat, które zaliczają się do kategorii NEET – czyli bez pracy, nie kształcące się w trybie stacjonarnym, a także nie uczestniczące w szkoleniach. Program zakłada wsparcie dla minimum 3 osób posiadających grupę inwalidzką.

Zgodnie z założeniem projektu, działania mają skupiać się na pośrednictwie pracy, pośrednictwie zawodowym, stażach (termin do 6 miesięcy dla 80 uczestników), a także na przekazaniu wsparcia finansowego dla osób zakładających własną działalność gospodarczą – ok. 36 osób.

Budżet projektu wynosi łącznie aż 1 543 867 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 1 301 171 zł, a wkład krajowy stanowi 242 696 zł. Kwota do rozdysponowania spora, nic dziwnego zatem, że projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

W przypadku skorzystania ze stażu zawodowego, uczestnik otrzymuje gwarancję zatrudnienia. Pracę można podjąć na podstawie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy na pełen etat, bądź też w oparciu o umowę cywilnoprawną na czas minimum 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudniona osoba będzie otrzymywać pensję w wysokości równej bądź wyższej trzykrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Z założeń programu wynika, że wsparcie w zakresie zatrudnienia, powinno objąć minimum 43% osób niekwalifikujących się do żadnej ze wskazanych grup docelowych, 17% – w przypadku osób niepełnosprawnych, minimum 35% w przypadku osób pozostających długo bez pracy, czyli z zachowaniem ciągłości bezrobocia od 6 do 12 miesięcy, a także minimum 48% – w przypadku osób posiadających niskie kwalifikacje.

Dodaj komentarz