Wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

wsparcie społeczne

Osoby mieszkające w Stawiskach, którym trudno odnaleźć się w życiu zawodowym i społecznym mogą liczyć na wsparcie ze strony instytucji, które otrzymują dofinansowanie m.in. z Unii Europejskiej. Taką instytucją jest np. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach na co dzień wspiera niemałe grono mieszkańców, którzy realnie potrzebują wszelkich form pomocy.

Projektem, który wzbudził spore zainteresowanie i co ważne – w dużej mierze również pomógł – był projekt o nazwie “Zawsze aktywni”. Był on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Najważniejszym założeniem programu były działania mające na celu poprawienie samooceny uczestników, zwiększenie ich samodzielności oraz pobudzeniu w sferach socjalnej i zawodowej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych korzystnie wpływa na poruszanie się na rynku pracy a podniesione poczucie własnej wartości sprawia, że łatwiej można sobie poradzić w każdej, nawet trudnej sytuacji życiowej.

Tego typu projekty z założenia mają pomóc osobom najbardziej potrzebującym, takim jak: bezrobotni, niepełnosprawni, osoby, których kwalifikacje zawodowe uległy dezaktualizacji, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ponieważ liczba ofert pracy w Stawiskach wskazuje na rynek pracodawcy, a formy aktywizujące społeczeństwo są ograniczone, dlatego programy wsparcia doskonale sprawdzają się w tym regionie województwa podlaskiego.

Dodaj komentarz