Wsparcie zawodowe dla mieszkańców Łap

wsparcie bezrobotnych w Łapach

Gmina Łapy dba o swoich mieszkańców, świadczą o tym zrealizowane projekty wspierające osoby bezrobotne oraz osoby pozostające w stosunku pracy, ale pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe. Jednym z projektów zrealizowanych z duża korzyścią dla mieszkańców Łap, był z pewnością projekt “Gmina Łapy aktywna na rynku pracy”. Odbiorcami inicjatywy były głównie młode osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata, będące zameldowane w gminie Łapy; osoby starsze w wieku 50-64 lata posiadające status bezrobotnego; bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku w Oddziale w Łapach; osoby chcące podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe; osoby, które chcą wzbogacić się o nowe umiejętności zawodowe.

Celem projektu była pomoc osobom bezrobotnym we wkroczeniu do życia zawodowego. Uświadomienie im, że mogą jeszcze dostać przyzwoitą ofertę pracy w Łapach. Uczestnicy programu mogli liczyć na aktywne wsparcie w zakresie rozwoju osobowości, wytrwałości w dążeniu do realizacji celu, wiary we własne możliwości, doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia zawodowe. Programy tego typu są świetnym sposobem na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, które siedząc wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat straciły wiarę, że uda im się powrócić na rynek pracy. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy, doradców zawodowych, coachów oraz psychologów, jest w takich sytuacjach bezcenna.

Dodaj komentarz