Zapotrzebowanie na zawody

 

zapotrzebowanie na stanowiska pracy woj. podlaskieSytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim, uzależniona jest w ogromnym stopniu od sytuacji gospodarczej regionu. Poziom bezrobocia, podaż miejsc pracy i zapotrzebowanie na pracowników, znajdują się w ścisłej zależności z atrakcyjnością inwestycyjną regionu. Dobra infrastruktura, niskie ceny gruntów, ulgi podatkowe czy wsparcie i obsługa inwestorów – to zaledwie niektóre czynniki mające realny wpływ na powstawanie nowych inwestycji – i co za tym idzie – nowych miejsc pracy. Inną kwestią natomiast, jest równowaga związana z zaspokojeniem zapotrzebowania na dane zawody. Pożądana jest bowiem taka sytuacja, kiedy pracodawcy oferujący miejsca pracy – również te specjalistyczne – znajdują odpowiednich kandydatów. Posiadając kompleksową wiedzę dotyczącą zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych, a także pożądanych kwalifikacji zawodowych na danych stanowiskach, organy władzy województwa podlaskiego są w stanie wprowadzić określone działania, mające na celu dążenie do równowagi na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na pracowników w woj. podlaskim w dużej mierze regulują najbardziej obszerne branże regionalne: przemysł, budownictwo, sprzedaż, naprawa pojazdów, finanse, ubezpieczenia, a także gastronomia i hotelarstwo. Analizując ilość ofert pracy, które pojawiają się na Podlasiu, można zaobserwować największe zapotrzebowanie na stanowiskach takich jak: handlowiec, sprzedawca, specjalista ds. obsługi klienta, pracownik biurowy, robotnik budowlany, robotnik przemysłowy, kierowca samochodu ciężarowego, spawacz, programista, murarz, pracownik kuchni, kelner/ka, sprzątacz/ka, a także pracownik dorywczy. Duża liczba rekrutacji, równie duża liczba kandydatów chętnych do podjęcia pracy, oraz niskie wymagania stawiane na tych stanowiskach, klasyfikują ww. zawody w kategorii zawodów zrównoważonych.

Brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia, ale także brak chęci do podjęcia pracy na danym stanowisku, to przyczyny, które reprezentują drugą kategorię – zawodów deficytowych. Grupę zawodów deficytowych otwiera branża budowlana, w której brakuje pracowników na stanowiskach takich jak: betoniarz, zbrojarz, cieśla, stolarz, murarz, tynkarz, ślusarz. Przyczyna niedoboru pracowników w dziedzinie budownictwa leży w sukcesywnym rozwoju inwestycji budowlanych na terenie regionu. Kandydaci do pracy może i są, ale niestety w wielu przypadkach posiadane przez nich kompetencje zawodowe w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń, uległy dezaktualizacji (osoby długotrwale bezrobotne), lub nie zdążyli jeszcze nabyć doświadczenia (absolwenci).

Kolejną branżą, w której brakuje pracowników, jest transport. Pracodawcom ciężko o znalezienie odpowiednich kandydatów na stanowiska: kierowcy ciągnika siodłowego oraz samochodów ciężarowych. Brakuje kierowców posiadających uprawnienia potrzebne do transportu międzynarodowego oraz ze znajomością języków obcych. Dodatkowo trudne warunki pracy oraz praca w ciągłych rozjazdach w połączeniu z niskimi płacami, decydują o rezygnacji z pracy. Pozostałe deficytowe zawody to: ślusarze, spawacze, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze. Problem w przypadku tych zawodów, leży w braku aktualnych uprawnień, nieumiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu – w przypadku osób w wieku ok. 50 lat, które są długotrwale bezrobotne, a ich stan zdrowia podupada.

Zawody nadwyżkowe natomiast, wynikają głównie z nadmiaru absolwentów najbardziej popularnych kierunków kształcenia. Do nadwyżkowych stanowisk pracy zaliczyć można: pedagogów, nauczycieli, filozofów, historyków, politologów, ekonomistów, kulturoznawców, pracowników administracyjnych, pracowników biur podróży, technologów żywienia, operatorów maszyn włókienniczych, rolników i hodowców.  Na rynku występuje nadmiar kandydatów, którzy nie odbyli praktyk zawodowych, nie potrafią wykorzystać w praktyce zdobytej wiedzy, nie znają branży, nie mają obycia organizacyjnego oraz umiejętności pracy w zespole, brakuje im również rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji miękkich.

Jak wynika z powyższych danych, relacja między popytem na miejsca pracy oraz ich podażą, w większości zawodów znajduje się w równowadze. Istnieje niewiele zawodów, w przypadku których, zatrudnienie odpowiednich pracowników, może stanowić problem dla podlaskich pracodawców. Większym problemem natomiast, może okazać się nadwyżka kandydatów do pracy na stanowiska, na których można podjąć zatrudnienie po ukończeniu najbardziej popularnych kierunków kształcenia. Jednak i ta sytuacja uległa poprawie – o ponad 50% – w porównaniu z rokiem poprzednim. Dokładna analiza przyczyn braku równowagi w zakresie obejmowania stanowisk pracy, jest więc punktem wyjścia do podejmowania odpowiednich działań. A to z kolei ma realny wpływ na zniwelowanie nadwyżek oraz deficytu zawodów występujących w woj. podlaskim.