Jednym z narzędzi, jakie warto wykorzystać w czasie szukania pracy na Podlasiu, jest Barometr zawodów. Pokazuje on, jakich specjalistów poszukują okoliczni pracodawcy oraz którzy kandydaci powinni liczyć się z pewnymi trudnościami w czasie rozglądania się za miejscem zatrudnienia.  Zawody deficytowe Prognoza Barometr zawodów jest wykonywana każdego roku na zlecenie resortu pracy. Dzieli ona profesje na: deficytowe – zbyt mało chętnych do pracy w stosunku do liczby dostępnych…