Rynek Kościuszki

Jednym z narzędzi, jakie warto wykorzystać w czasie szukania pracy na Podlasiu, jest Barometr zawodów. Pokazuje on, jakich specjalistów poszukują okoliczni pracodawcy oraz którzy kandydaci powinni liczyć się z pewnymi trudnościami w czasie rozglądania się za miejscem zatrudnienia. 

Zawody deficytowe

Prognoza Barometr zawodów jest wykonywana każdego roku na zlecenie resortu pracy. Dzieli ona profesje na:

  • deficytowe – zbyt mało chętnych do pracy w stosunku do liczby dostępnych na rynku propozycji zatrudnienia, 
  • nadwyżkowe – sytuacja odwrotna, za dużo szukających pracy przedstawicieli danej profesji w porównaniu do liczby kierowanych do nich ofert pracy,
  • pozostające w równowadze popytu i podaży.

Zgodnie z ostatnimi wynikami badania (na 2022 r.) w województwie podlaskim wskazano 21 grup zawodów deficytowych. Na liście są między innymi budowlańcy – brakuje dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, operatorów oraz mechaników sprzętu do robót ziemnych, osób wykonujących prace wykończeniowe, a także robotników budowlanych bez konkretnych kwalifikacji. 

Na rynku pracy w Polsce, w tym również w województwie podlaskim, zbyt mało jest też kandydatów z wykształceniem technicznym. Zgodnie z Barometrem zawodów o znalezienie ofert zatrudnienia nie powinni się martwić elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, spawacze czy ślusarze. 

Braki kadrowe widoczne są także w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). W deficycie w Podlaskiem są kierowcy autobusów, kierowcy ciężarówek, magazynierzy. 

Kolejną grupę w deficycie stanowią zawody medyczne i pokrewne. Liczne oferty zatrudnienia kierowane są do lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, psychologów i psychoterapeutów oraz opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnością. 

Na rynku dostępne są także propozycje pracy dla nauczycieli (przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu), samodzielnych księgowych, kucharzy i cukierników. 

Zawody nadwyżkowe

W województwie podlaskim zdecydowana większość zawodów znajduje się w równowadze popytu i podaży – oznacza to, że liczba chętnych do pracy w danym charakterze mniej więcej odpowiada liczbie dostępnych na rynku ogłoszeń. Twórcy badania wskazali jednak także dwie grupy zawodów nadwyżkowych. W 2022 r. z kłopotami w czasie szukania zajęcia zarobkowego powinni liczyć się:

  • ekonomiści, 
  • rolnicy i hodowcy.

Warto pamiętać, że Barometr zawodów to badanie wykonywane na podstawie danych GUS oraz pochodzących z powiatowych urzędów pracy. Nie oddaje w pełni zapotrzebowania na danym rynku – część pracodawców i kandydatów nie korzysta bowiem z pośrednictwa urzędów. Jest jednak cenną wskazówką dla osób rozglądających się za etatem, pozwalającą zorientować się w ogólnych tendencjach lokalnego rynku zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *